Voorwaarden voor gebruik

De Stichting Kerk op Schoot maakt materiaal beschikbaar, vooral om kerkelijke activiteiten met jonge kinderen te organiseren. Natuurlijk is het de bedoeling dat dit materiaal door veel mensen gebruikt wordt. Dat stimuleren we zelfs. We stellen wel een aantal voorwaarden aan dat gebruik. Die voorwaarden vind je hier. We hebben ze zo simpel en duidelijk mogelijk gehouden.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?
Door het downloaden, bestellen of gebruiken van Kerk op Schoot materiaal verklaar je dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

2. Moet ik voor Kerk op Schoot materiaal betalen?
Nee. Het materiaal wordt kosteloos ter beschikking gesteld voor gebruik in overeenstemming met deze voorwaarden. Giften om het werk van de stichting mede mogelijk te maken zijn natuurlijk welkom.

3. Wat wordt onder “Kerk op Schoot” materiaal verstaan?
Kerk op Schoot materiaal omvat alle werken die door of voor de Stichting Kerk op Schoot gemaakt zijn, waarvan de Stichting het auteursrecht heeft, en alle overige werken die door de Stichting Kerk op Schoot openbaar gemaakt zijn of worden, met uitzondering van werken die in drukvorm uitgegeven zijn (boeken, zie punt 10).
Denk bij Kerk op Schoot materiaal dus aan programma’s voor vieringen, de liturgieboekjes, toelichtingen daarop, bladmuziek, handleidingen en promotiemateriaal over Kerk op Schoot, visiedocumenten, video’s, en de inhoud van de website van de Stichting Kerk op schoot.
Het gaat bij Kerk op Schoot materiaal om de inhoud, dus deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van het materiaal, in elektronische vorm, op papier, al dan niet zelf uitgeprint, of om het even welke andere vorm. Zowel elk werk als geheel (bijvoorbeeld een compleet programma voor een viering) als de afzonderlijke delen (bijvoorbeeld onderdelen/fragmenten uit een programma of visiedocument, of een liedtekst) worden onder het materiaal verstaan.

4. Wat mag ik met het Kerk op Schoot materiaal doen?
Het Kerk op Schoot materiaal mag gebruikt worden voor doeleinden die passen bij het doel van de Stichting Kerk op Schoot.
Het doel van Kerk op Schoot is dat ook de allerkleinste kinderen (van 0 tot 4 jaar) op een positieve manier in contact komen met ‘kerk’, vooral door speciaal voor deze leeftijd ontwikkelde, sprankelende, belevingsgerichte diensten.
Het materiaal mag dus bijvoorbeeld gebruikt worden voor:
• Het houden van Kerk op Schoot vieringen.
• Het voorbereiden van Kerk op Schoot vieringen (dit vatten we ruim op, dus het maken van het materiaal, mensen uitnodigen, wervende posters in de kerk, etc.)
• Het organiseren van bijeenkomsten met vergelijkbaar karakter, bijvoorbeeld het gebruik van een Kerk op Schoot programma, maar dan op een school, of in een instelling.

5. Wat mag ik NIET met het Kerk op Schoot materiaal doen?
Commercieel gebruik van het materiaal is niet toegestaan. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld het gebruik in andere werken die tegen betaling aangeboden worden en activiteiten waarvoor deelnemers entree moeten betalen.
Meer algemeen is gebruik voor activiteiten die niet passen bij het doel van Kerk op Schoot ook niet toegestaan.
Misbruik van het materiaal is ook niet toegestaan. Onder misbruik verstaan we bijvoorbeeld verminking van de werken. Ook activiteiten met het oogmerk om Kerk op Schoot, haar doelstellingen, haar activiteiten of de daaraan ten grondslag liggende geloofsovertuiging in het algemeen in een kwaad daglicht te stellen of schade toe te brengen verstaan wij onder misbruik.

6. Mag ik Kerk op Schoot materiaal veranderen of aanpassen?
Ja, dat mag, op de volgende voorwaarde. Het Kerk op Schoot materiaal dient ter inspiratie voor het organiseren van vieringen. Aanpassen van het materiaal, of het gebruiken van delen ervan is dus toegestaan, zolang het aangepaste materiaal ook gebruikt wordt voor een toegestane toepassing als beschreven onder punt 4. Let dan ook op de regel voor het gebruik van ons logo (zie onder).

7. Mag ik Kerk op Schoot materiaal verder verspreiden?
Verspreiden van materiaal zoals dat voor het organiseren van een viering nodig is, is gewoon toegestaan. Het verspreiden of delen van Kerk op Schoot promotiemateriaal is ook toegestaan. Wat we niet willen is dat Kerk op Schoot materiaal ander dan promotiemateriaal (dus programma’s voor vieringen e.d.) verspreid wordt op een andere manier dan via onze eigen website. Verwijzen of linken naar onze website hebben we juist graag.

8. Mag ik het logo van Kerk op Schoot gebruiken?
Het logo van Kerk op Schoot mag alleen gebruikt worden in combinatie met origineel Kerk op Schoot materiaal. Op die manier is het originele materiaal, dat is ontwikkeld op basis van onze principes en voldoet aan onze kwaliteitseisen, duidelijk herkenbaar.

9. Ik wil iets anders met het Kerk op Schoot materiaal doen. Mag dat?
Als je Kerk op Schoot materiaal op een manier wilt gebruiken die afwijkt van wat hierboven is toegestaan, of als je daarover twijfelt, neem dan contact met ons op, dan kunnen we samen de mogelijkheden bekijken.

10. Welke regels gelden er voor boeken die door Kerk op Schoot worden uitgegeven?
Stichting Kerk op Schoot geeft vanaf 2021 ook boeken in drukvorm uit, zoals bijvoorbeeld Dominee Beer en Siep gaan naar de kerk. (www.domineebeer.nl) Voor deze boeken gelden de normale regels van het auteursrecht. Deze werken die in druk verschenen zijn mogen niet zomaar worden gekopieerd of openbaar gemaakt. De reden daarvoor is dat het maken van deze boekjes ons veel geld kost. Wil je een boek of onderdelen uit een boek gebruiken, neem dan contact met ons op om te bespreken wat er mogelijk is.

11. Kunnen jullie de gebruiksvoorwaarden ook aanpassen?
Ja. Kleine wijzigingen voeren we stilzwijgend door. Let op, de meest recente versie van deze voorwaarden is van toepassing op ál het Kerk op Schoot materiaal, dus ook voor programma’s en handleidingen die al voor de wijziging ontvangen of gedownload zijn. Bij grotere wijzigingen zullen we proberen zoveel mogelijk gebruikers waarvan we de gegevens nog hebben hierover in te lichten.

Versie d.d. 31 Augustus 2018