WIE ZIJN WIJ?

Het team van Kerk op Schoot bestaat uit vier mensen, enthousiast betrokken bij de kerk (PKN) en zelf ouders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar.

Ds Hester Radstake was van 2010 tot 2016 predikant van de Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. Het betrekken van kinderen en jongeren bij de kerk was daar een van haar aandachtsgebieden. Hester is momenteel predikant van de Eltheto-gemeente in Alblasserdam. Eveline Nieuwenhuijse-Nijman is kinderpsycholoog /orthopedagoog bij een zorginstelling. Ze past haar professionele inzicht in de belevingswereld van kleine kinderen ook toe in Kerk op Schoot. Hesters echtgenoot Coen van den Brom heeft een juridisch-technische achtergrond, is amateur kerkmusicus en enthousiast begeleider van Kerk op Schoot-vieringen. Eveline’s echtgenoot Robert Nieuwenhuijse is ICT-ondernemer en verantwoordelijk voor onder andere onze website.


Bestuur Stichting Kerk op Schoot (v.l.n.r. Ds. Hester Radstake, Robert Nieuwenhuijse, Eveline Nieuwenhuijse-Nijman, Coen van den Brom)

STICHTING KERK OP SCHOOT

Met zijn vieren vormen we het bestuur van de Stichting Kerk op Schoot, opgericht op 7 juni 2017. Met de oprichting van de non-profit organisatie Stichting Kerk op Schoot willen we onze organisatie een vorm geven die onafhankelijk is en ook voor buitenstaanders nog beter herkenbaar is. De belangrijkste doelstelling van onze stichting zal is het “ontwikkelen van visies op het betrekken van kinderen, in het bijzonder zeer jonge kinderen, bij het kerkelijk leven alsmede het ontwikkelen van mogelijkheden om dergelijke betrokkenheid te bewerkstelligen”.

We zijn gestart met diverse projecten rondom Kerk op Schoot maar daarnaast gaan we het ondersteunende materiaal verder verbeteren, nieuwe programma’s ontwikkelen en Kerk op Schoot in stand houden. In onze nieuwe rol als bestuur van de Stichting Kerk op Schoot blijven we alles als vrijwilligers doen. Nog belangrijker: we willen alle Kerk op Schoot materialen kostenloos kunnen blijven aanbieden aan iedereen die er vieringen mee wil organiseren. Financiële ondersteuning zal dus enkel worden aangewend voor dat soort externe ondersteuning.

RAAD VAN ADVIES

Het bestuur van de Stichting wordt bijgestaan door de Raad van Advies (RvA). Zij is er om het bestuur te adviseren en bij te staan ten aanzien van het realiseren van de doelstellingen van de stichting. De RvA bestaat uit drie personen die in grote mate betrokken zijn bij de doelgroep van Kerk op Schoot. Lees meer over de Raad van Advies.

ONDERSTEUN ONS

Er zijn een aantal fondsen die ons op projectbasis ondersteunen en daarnaast zijn er ook diverse kerken die voor ons collecteren. Gebruikt uw kerk of instelling onze programma’s en wilt u een bijdrage leveren aan het in stand houden van Kerk op Schoot?
Uw bijdrage aan Stichting Kerk op Schoot kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL87RABO0364581816.