Ondersteun Kerk op Schoot

Gebruikt uw kerk of instelling onze programma’s en wilt u een bijdrage leveren aan het in stand houden van Kerk op Schoot?

Uw bijdrage aan Stichting Kerk op Schoot kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL87 RABO 0364 5818 16.